top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Van toepassing op alle Coaching, Training en live events

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Comintra zoals de live evenementen, online programma’s en trainingen die door Comintra worden georganiseerd en aangeboden. Comintra organiseert en geeft coaching trainingen, live evenementen en biedt online programma’s aan. Voor deze programma’s gelden voor de deelnemers hiervan de navolgende aanvullende bepalingen.

Deelnemers die een training kopen, een ticket kopen voor een live evenement, toegang kopen tot een online programma of een coaching traject afnemen gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.


TRAININGEN, ONLINE PROGRAMMA'S, LIVE EVENTS

Op de website www.comintra.nl worden trainingen, live events en online programma's verkocht. Op de website staat de inhoud van het programma, de training of het live event omschreven en staat weergegeven wat een deelnemer van de dienst kan verwachten. Ook de kosten voor deelname worden vermeld op de website.

Indien een dienst zoals een training, coaching of

evenement  door omstandigheden niet kan doorgaan zal Comintra ervoor zorgdragen dat afnemer/ deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht. Indien deze onvoorziene omstandigheid zich mocht voordoen, zal Comintra er alles aan doen om een passende oplossing te vinden. 

Voorwaarden per dienst

3 maanden 1-1 coaching traject

Betaling 

Betaling van een 1-1 coaching traject van 3 maanden gebeurt via aankoop van het traject. Deelnemer ontvangt een factuur. Er wordt betaald voor 5 x 1 uur online coaching.

Annulering

Na betaling van het 3 maanden coaching traject is het niet meer mogelijk deze aankoop te annuleren. Na start van de eerste coaching dient in 3 maanden de 5 uur coaching te worden afgenomen. Uren die niet worden ingepland binnen 3 maanden komen te vervallen. De periode van 3 maanden gaat in na start van het eerste coachinguur. Comintra zal de deelnemer na betaling per mail adviseren om data en tijden voor de 5 keer online coaching in te plannen.  

Wanneer deelnemer besluit datum en tijd niet direct

maar per keer in te plannen is deelnemer verantwoordelijk om voldoende dagen en tijdens beschikbaar te zijn voor het inplannen van coaching.

1-1 coaching

Betaling

Betaling van 1 uur 1-1 coaching gebeurt nadat de coaching is gegeven. De deelnemer ontvangt na de coaching een factuur met het verzoek binnen 14 dagen het bedrag te betalen.

Annulering

Annulering van 1-1 coaching kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang. De deelnemer dient de annulering via mail door te geven. 

Trainingen live op locatie

Betaling 

Betaling van een training gebeurt via aankoop van de training. De afnemer ontvangt hiervoor een factuur. 

Annulering

Na betaling van een training is het niet meer mogelijk deze aankoop te annuleren. Voorafgaand aan de betaling worden de data van de training afgesproken en vastgezet. Indien afnemer wenst de reeds afgesproken data van de training te wijzigen dan zal Comintra hiervoor kijken naar mogelijkheden. Indien er geen nieuwe data voor zowel afnemer als Comintra overeengekomen kunnen worden betekent dit dat de training wordt geannuleerd. Er kunnen geen kosten worden terug gegeven. 

Online training 

Betaling 

Betaling van de online training gebeurt bij aankoop van de training. De deelnemer ontvangt hiervoor een factuur.

 

Annulering

Na aanvang van een online training is het niet mogelijk deze aankoop te annuleren, tenzij dit specifiek in de voorwaarden van de betreffende training is aangegeven. Met aanvang van een training wordt bedoeld: het moment waarop de deelnemer toegang krijgt tot de online academy of Instagram omgeving met beschikbaar lesmateriaal, zoals video's en werkboeken (pdf).

 

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer van een coaching, online training, fysieke training of live event niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het programma worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Comintra hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

 

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 

———


LIVE EVENEMENTEN

Van al onze evenementen staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.


Verhindering live event

Tickets die zijn gekocht voor een live event staan op naam. Annulering is niet mogelijk. Comintra geeft nooit geld terug voor een ticket van een live event. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt overdragen ticket. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met ons op.


Overdragen ticket

Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je entree hebt betaald, is het mogelijk je entree/ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 3 dagen voor het evenement. Neem in dit geval contact op met ons op: info@comintra.nl

 

Wijziging evenement

Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal Comintra elke deelnemer een entree/ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Comintra zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie. Indien deze onvoorziene omstandigheid zich mocht voordoen, zal Comintra er alles aan doen om een passende oplossing te vinden. 

 

Gedragsregels

Om onze live trainingen en evenementen goed te laten verlopen dien je de onderstaande gedragsregels op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een training of  evenement te ontzeggen indien;

  • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt

  • je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de training of het evenement van Comintra

  • indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt (langer dan 3 minuten)

  • je de training of het  evenement op welke wijze dan ook verstoort

  • je tijdens de training of het het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct verzocht worden de ruimte te verlaten. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van

het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)


 

ALGEMENE BEPALINGEN

 

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens trainingen live en online evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 3 minuten. Ook is het niet toegestaan om beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie of visualisatie is het nooit toegestaan om opnamen te maken (video én of audio). Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet verder mag deelnemen aan het evenement.

 

Het is een deelnemer niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van de training of het  evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Comintra hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

 

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het event die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

 

Beeld- en portretrechten

Comintra kan tijdens trainingen en evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Comintra heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een training of live event geeft de deelnemer toestemming aan Comintra om deze beelden te kunnen gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

Comintra doet er alles aan om trainingen en live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een training of een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. Comintra is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar de training of het evenement.

 

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een training, evenement of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Comintra en Sylvia Dorssers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

 

Onze trainingen, live evenementen en (online) coachingsprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te bereiken en een positief verschil maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

 

Alle producten en diensten die Comintra aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in de aangeboden programma's, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen Comintra en Sylvia Dorssers aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Heb je vragen? Stuur een mail naar: info@comintra.nl

bottom of page