top of page

Training en coaching

Comintra biedt coaching en training aan voor professionals werkzaam in het sociaal domein zoals o.a. onderwijs, jeugdhulpverlening, ouderenzorg, volwassenzorg, medische zorg en gemeenten.

Een mooie opleiding en een rugzak vol kennis. En toch kan het voelen alsof je niet de professional bent die je zou willen zijn. Je voelt je onzeker, gaat situaties uit de weg en je voelt op sommige dagen vooral spanning tijdens het werk in plaats van plezier. Misschien is het fijn om te horen dat je er zoveel meer professionals zijn die dit ervaren. Je neemt altijd jezelf als persoon met eigen ervaring mee in het werk daarom is het belangrijk om stil te staan bij jou. 

De trainingen van Comintra worden middels de methodiek van Karin de Galan ontworpen. Dit betekent dat er altijd wordt gewerkt met passende praktijkervaringen, dat deelnemers inzicht krijgen in wat wel en niet werkt en er worden nieuwe vaardigheden ingetraind. 

 

Alle onderstaande trainingen worden aangepast op de bijbehorende praktijk van de deelnemers. Naast de aangeboden trainingen is er training en coaching op maat aan te vragen. Waarbij er middels een afstemmingsgesprek wordt onderzocht wat de wensen zijn voor de training of coaching en wat het gewenste resultaat is. 

 

Na het invullen van het contactformulier wordt er met u een afstemmingsgesprek ingepland dit gesprek is kosteloos. 
 

Trainin voor professionals
Weerbaarheidstraining foto.jpg

"Deze training is absoluut een meerwaarde voor andere ketenpartners"

"Het is een afwisselende training, duidelijke informatie en goede variatie tussen kennis en oefeningen"

"Het is als team erg leerzaam om te zien waar een ieder zich weerbaar in voelt en waarin niet"

"Het was een fijne training met ruimte voor individuele invulling en behoefte" 

"We hebben de training als heel prettig ervaren. En zouden graag de volgende keer weer een training vanuit Comintra willen krijgen" 

"Ik vond de oefening erg leerzaam en ook confronterend" 

bottom of page