top of page

Training meldcode

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  • 8 uur
  • 2.334 euro
  • Bij de klant

Beschrijving van de dienst

In 2019 is de meldcode aangepast. De stappen van de meldcode zijn aangescherpt en er wordt verwacht dat professionals werken met een afwegingskader. In deze training leren professionals van onderwijs, kinderopvang of andere zorg/welzijn instelligen of organisaties hoe je de stappen van de meldcode kan doorlopen en hoe je het afwegingskader kan gebruiken. Je leert wat signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling, hoe je het gesprek aan kan gaan met ouders en kinderen en wat het betekent als je een melding doet bij Veilig Thuis.


Contactgegevens

0031651663838

info@comintra.nl

Hoogewei 61, Goes, Nederland


Anker 1
bottom of page